Thư ký về lĩnh vực kỹ thuật và giáo dục

Về kỹ thuật

Thư ký về kỹ thuật làm việc cho các nhà khoa học hoặc kỹ sư, nhà tuyển dụng đối với vị trí này thường làm việc trong phòng thí nghiệm hơn là ở trong văn phòng. Vì vậy, thư ký còn hơn cả là một trợ lý hành chính, là người chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện hầu hết các công việc văn phòng. Ngoài các nhiệm vụ thư ký thông thường, thư ký về kỹ thuật phải chuẩn bị hầu hết các thư từ soạn thảo để gửi thư; duy trì thư viện kỹ thuật và thu thập, phân loại và chỉnh sửa các tài liệu cho các bài báo khoa học. Thư ký về kỹ thuật kiểm tra các chi tiết kỹ thuật trong các hợp đồng cũng như các tiêu chuẩn và yêu nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Thư ký kỹ thuật. Ảnh home.kpmg

Cơ hội luôn có sẵn dành cho thư ký kỹ về thuật  nếu họ đạt được những yêu cầu sau: kiến ​​thức về công nghệ và từ vựng liên quan đến một lĩnh vực này, nắm được các biểu tượng toán học và kỹ thuật, kỹ năng định dạng và đánh máy tạo các bảng thống kê, và các tiêu chuẩn cao về kết quả của một bài báo cáo về kĩ thuật. Kiến ​​thức tốt về toán học và khoa học góp phần vào sự đáp ứng và thành công trong công việc. Bên cạnh công việc trong các văn phòng chuyên nghiệp, công việc luôn có trong lĩnh vực này. Một số lĩnh vực mà bạn có thể xem xét để chuẩn bị trở thành một thư ký về kỹ thuật như là trong điện tử, truyền thông, không gian vũ trụ, năng lượng hạt nhân và sinh thái.

Về giáo dục

Thư ký về giáo dục có thể làm việc trong nhiều trường khác nhau: tiểu học hoặc trung học công lập, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông; các trường cao đẳng hai hoặc bốn năm và trường đại học. Nếu bạn thích làm việc trong một môi trường giáo dục, thì bạn cũng có thể có nhiều sự lựa chọn. Bạn thích một thị trấn nhỏ hơn, một thành phố lớn hơn, hay hàng loạt các trường đại học?

Thư ký của các trường có thể làm việc trực tiếp với các quản trị viên và giáo viên. Họ gặp gỡ và nói chuyện với phụ huynh học sinh, lãnh đạo doanh nghiệp, khách đến thăm, đại diện cộng đồng và thành viên hội đồng quản trị. Nhiệm vụ của vị trí này có thể bao gồm từ việc soạn thảo văn bản và soạn thảo giấy tờ đến viết biên bản các cuộc họp, chuẩn bị các báo cáo của chính phủ, và đặt mua và phân phối vật tư.

Các trường công lập ở một số thành phố yêu cầu các ứng viên đủ tư cách để vượt qua kỳ thi. Do đó, bạn nên tìm hiểu những yêu cầu này về vị trí mà bạn muốn tìm một công việc.

Jan Barr, thư ký của giám sát bảo dưỡng cho các Trường Công lập Frederick County ở Maryland cho rằng các thư ký cần phải phát triển kỹ năng giao tiếp đặc biệt, theo kịp công nghệ, tham dự các hội thảo hay các cuộc họp mang tính giáo dục, và kết nối với các đồng nghiệp chuyên nghiệp khác.